CaliVita Partner

Vitaminkincsek termékek

Problémák, tünetek alapján

Új termékek!

Exkluzív termékeink

Gyermekeknek

Vitaminok

Antioxidánsok

Ásványi anyagok

Emésztőrendszer támogatása

Folyékony étrendkiegészítők kedvelőinek

Gyógynövényalapú készítmények

Hölgyek és urak részére

Immunrendszer erősítéséhez

Tenger gyümölcsei

Testsúlycsökkentő étrend kiegészítéséhez

Ha ajándékozni szeretnél

Egészséget támogató elektronikus készülékek

Kozmetikai termékek

Környezetbarát tisztítószerek

Üzleti segédeszközök

25% kedvezmény!

Google+Vitaminkincsek

Facebook

Webáruház üzemeltetője

Szolgáltató neve: Háber Veronika
Szolgáltató email címe: calivitaminforras@gmail.com
Szolgáltató telefonszáma: 06 70 576 4553
Szolgáltató címe: 2085. Pilisvörösvár, Táncsics Mihály u. 8.
Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: 68344207-7490-231-13
Cégjegyzék száma: 51610339
Adószám: Adószám: 68344207-1-33
Bankszámla szám: 14100024-28112249-01000002
Békéltető testület neve: Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békéltető testület székhelye: 1056. Budapest, Váci út 40.
Békéltető testület elérhetősége: 36 1 317 7666
Vitarendezési fórum elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Általános szerződési feltételek

Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

A Vevő az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

Az elállási jog gyakorlása miatt a Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén a terméket számlával együtt kérjük visszajuttatni a webáruházhoz, és kérjük megjelölni a pénz visszautalásának helyét (Vevő neve, bankszámlaszáma vagy postacíme). A Vevő elállása esetén a webáruház az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül a megadott helyre visszatéríti.

A webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak

Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Az adatokat a CaliVita termékek forgalmazójának, a CF-Net Kft-nek (1052. Budapest, Aranykéz u. 6.) átadjuk.  Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatkezelő: Háber Veronika, 2085. Pilisvörösvár, Táncsics Mihály u. 8.(továbbiakban: Adatkezelő)

Adatfeldolgozóink: Oleander Informatikai Kft., aki a honlap részére biztosítja a hostingszolgáltatást, valamint a CaliVita International Magyarország (CF-Net Kft. (1052 Budapest, Aranykéz u. 6.).

Az Adatkezelő a jelen egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési vállalásait, és nyilatkozik, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit, akárcsak a felsorolt jogszabályokat, a legmesszemenőbbekig betartja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói, vásárlói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok betartását. 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

–      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

–      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

–      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

–      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.). 

A tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. 

   ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK

Adatkezelő a vásárlók adatait kezeli.

SZEMÉLYES ADATOK: Személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok, úgymint név, tagkód, születési név, születési hely/idő, lakcím (beleértve a számlázási és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Gazdasági társaságként működő partner esetén a képviseletre jogosult neve és személyiigazolvány-száma is tárolásra kerül. Egyes termékek esetében a személyes adatok különleges adatnak is minősülnek, mert a termék vásárlásából következtetni lehet egyes egészségügyi problémákra. Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel, nem végez erre vonatkozó kimutatásokat. 

Személyes adatait Ön minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

TÖRVÉNYI (KÖTELEZŐ) ADATKEZELÉS: Az adatok számtalan esetben jogszabály alapján kerülnek kezelésre (például számlázási adatok). Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a törvény rendelkezése, ezeknek az adatoknak a törlését nem kérheti.

ADATTOVÁBBÍTÁS: A webráuházhoz beérkező megrendelések tartalmazzák a megrendelő adatait. (név, cím, telefonszám, e-mail-cím, megrendelt termék neve és mennyisége) a megrendelés teljesítése érdekében webáruházunk a vásárló adatait a CaliVita Internationalhez (CF-Net Kft.) továbbítja, aki köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vásárlóval a továbbiak egyeztetése érdekében.

A CaliVita International adatkezelési szabályzata a következő webhelyen érhető el: www.calivita.hu/adatvedelem

A megrendelt termékek kézbesítése érdekében a CF-Net Kft.  együttműködő partnere a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., amely az adatfeldolgozási tevékenységeket is ellátja.

Reklamáció

Reklamáció esetén az Ügyfélszolgálaton jelentheted be észrevételedet, panaszodat munkanapokon 08:00-16:00 óra között a 70-576-4553 hívószámon, vagy e-mailben a calivitaminforras@gmail.com címen.

Minőségi kifogás esetén, kérjük, pontosan írd le a termékkel kapcsolatos problémát, és a termékkel, valamint a vásárlást igazoló bizonylattal együtt juttasd el a fenti címre. Szakértőnk vizsgálata alapján jogos reklamáció esetén a terméket kicseréljük.

Távszerződés

A szerződés tárgya a Vitaminkincsek webáruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatod meg.

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a webáruház e-mail-történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Vitaminkincsek webáruház, mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő mint Vásárló között az alábbi feltételek szerint:

Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállítónak megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, utánvét esetén a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza - készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a webáruház részére.

Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a webáruház. nem iktatja.

AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 18. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ ÉS AZ EGYÉBKÉNT CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ ADATKEZELŐNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOLJA, HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN MÉGIS ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.

Látogatók adatait a honlap nem kezeli.

A vásárlás során az Adatkezelő összegyűjti az adatokat, a megrendelés  teljesítését a CaliVita International (CF-Net Kft.) végzi.

A kezelt adatok köre: számlázási adatok (termék neve, termék ára, a vásárlás időpontja), bónuszpont (BP), kereskedelmi pont (KP), tagkód, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől/vásárlástól számított 5 év, a meg nem erősített regisztrációs kérelmek esetében 60 nap, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonása

ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a Kapcsolatfelvétel rovatban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Az Adatkezelő a beérkezett leveleket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli. 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása 

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, e-mail útján stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. pontok elvesztését, nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést stb.) eredményezhet.
 3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti az Adatkezelő. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási feltételekben meghatározott inaktivitás esetén szintén törli az Adatkezelő. 

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az Adatkezelő, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti

 1. Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 2. A szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.
 3. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat a Felhasználási feltételekben meghatározott esetekben, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatokat kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárja.
 4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketingcélú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkereséstípusonként (pl. hírlevél, e-DM stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. 
 5. Az Adatkezelő által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. 
 6. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott szolgáltatás Felhasználási feltételeiben, illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
 7. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 
 9. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 10. ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 11. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
  1. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
  2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatait nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy ha a bíróság megállapította a tiltakozás jogosságát. 
  3. Az Adatkezelő az egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, e-mail útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül stb.

B. Tájékoztatás 

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott szolgáltatás Felhasználási feltételeiben, illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n.
 2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

C. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 
 2. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 3. ha a személyes adatok felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 4. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
  1. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
  2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatait nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy ha a bíróság megállapította a tiltakozás jogosságát. 

 

D. Igény bejelentése az Adatkezelőnél 

 1. Az Adatkezelő az egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, e-mail útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül stb.
 2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
 3. Amennyiben az Adatkezelő az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban az Adatkezelő részére az adott szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 4. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely vásárló által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 5. A vásárló vagy partner halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a vásárlóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a vásárlóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
 1. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391 1400, www.naih.hu).

Tárhelyszolgáltató

A www.vitaminkincsek.hu webáruház az Oleander Informatikai Kft. szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató: Oleander Informatikai Kft.
Tárhelyszolgáltató email címe: iroda@honlap.hu
Tárhelyszolgáltató címe: 3525, Miskolc, Széchenyi u. 22. 2/5.
Tárhelyszolgáltató adószáma: 23082445-2-05

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!

Vásárlási feltételek

Böngészés a webáruházban

A webáruházban történő böngészéshez, a termékek megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A webáruházban a termékek között több módon is lehetséges a keresés.

 • a termék neve szerint közvetlenül keresni lehet a KERESŐ dobozba beírva,
 • a webáruházban a termékek több kategóriába rendezve tallózhatóak.

Webáruházunk működését az elektronikus kereskedelmi törvény (2001.évi CVIII.törvény) szabályozásának megfelelően mutatjuk be az alábbiakban.

Regisztráció a webáruházba

A regisztrációt fejlécben található „Regisztrálok”gombra kattintva lehet kezdeményezni. A regisztráció során meg kell adni a vásárló nevét, (szállítási) címét, telefonszámát és email címét. Az adatok a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A regisztrációt magyar nyelven lehetséges elvégezni, a webáruházban is magyar nyelven találhatók az információk a termékekről. A regisztráció során megadott módosíthatóak, és törölhetőek a megrendelés elküldése előtt, utólag már nem. Ha mégis változtatás szükséges, vagy elírás történne, a webáruház üzemeltetőjén keresztül módosíthatók az adatok.

A regisztráció elküldése után a vásárló e-mail címére egy üzenet fog érkezni, amely tartalmazza a belépéshez szükséges hozzáférési adatokat. A minosegivitaminok.hu webhely a fenti információkat az adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően használja fel.

Távszerződés

A szerződés tárgya a Vitaminkincsek webáruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságai, jellemzői az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerthetők meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a Vitaminkincsek webáruház által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a webáruház, Telefon: +36 70 576 4553 E-mail: [email: calivitaminforras@gmail.com],  mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – Szolgáltató részére az általa kiválasztott módon megfizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A webáruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden termék listaoldalán, és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.
A kosárba helyezett termékeket innen kitörölheti, illetve módosíthat a megrendelt termék mennyiségén. A kosár tartalmát bővítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti és leadhatja megrendelését a fejlécben található „Pénztárhoz” gombra, majd a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelem” gombra kattintva.

A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szolgáltató részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére.

A megrendelt termékekek 1 vagy 2 munkanapon belül kerülnek kiszállításra.

A szállítási és fizetési módot a megrendelés során a rendelés összesítő oldalon választhatja ki, itt kerül feltüntetésre a megrendelt termék kiszállításának díja is.

Amennyiben nem készpénzes fizetési módot választ a termékek postázását, csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

A leadott megrendelést követően rendszerünk először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről, majd a hivatalos a megrendelés teljesítéséről szóló visszaigazolást is emailben küldjük el vásárlóink részére.

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn a szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja feltéve hogy a reklamáció az átadás során megtörtént. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Háber Veronika -t terheli.
Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

 • telefonon: 36 70 576 4553 munkanapokon 10:00-16:00 óra között.
 • e-mail: calivitaminforras@gmail.com
 • levélben: 2085. Pilisvörösvár, Táncsics Mihály u. 8.


Elállás

A Vásárló az áru átvételét követő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

Az elállási jog gyakorlása miatt a Vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén a terméket számlával együtt kérjük visszajuttatni a webáruházhoz, és kérjük megjelölni a pénz visszautalásának helyét (Vevő neve, bankszámlaszáma vagy postacíme). A Vevő elállása esetén a webáruház az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül a megadott helyre visszatéríti.

A webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

8 munkanapon (vagy 14 naptári napon) belül gyakorolható. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a "Háber Veronika" köteles 30 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni.

Az elállás történhet:

 • telefonon: 36 70 576-4553
 • vagy e-mailben: calivitaminforras@gmail.com

Kellemes vásárlást kívánunk webáruházunkban!

Vásárlási feltétel letölthető változata:

Vásárlási feltételek